Algemene voorwaarden aangepast volgens NIS2 - i4
Alle berichten

Aangepaste Voorwaarden volgens NIS2

NIS2 en aangepaste algemene voorwaarden

pattern

Als gevolg van de nieuwe Europese cybersecuritywetgeving NIS2 heeft i4 zijn algemene voorwaarden aangepast om te voldoen aan de nieuwe vereisten. De nieuwe algemene voorwaarden zijn bedoeld om de beveiliging van de gegevens van klanten te waarborgen en ervoor te zorgen dat i4 voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit NIS2.

Een van de belangrijkste wijzigingen die zijn aangebracht in de algemene voorwaarden van i4 is de verduidelijking van de verantwoordelijkheden van i4 en zijn klanten over de beveiliging van gegevens. i4 is verantwoordelijk voor het leveren van beveiligde diensten en het nemen van redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens van klanten te waarborgen. Klanten worden op hun beurt verplicht om het gebruik van i4-diensten te beperken tot legitieme doeleinden en de beveiligingsrichtlijnen van i4 te volgen.

Een ander belangrijk aspect van de nieuwe algemene voorwaarden is de introductie van procedures voor het melden van beveiligingsincidenten. In geval van een beveiligingsincident moeten klanten onmiddellijk i4 op de hoogte brengen, zodat i4 passende maatregelen kan nemen om de gevolgen van het incident te beperken.

De nieuwe algemene voorwaarden van i4 zijn ook bedoeld om te voldoen aan de eisen voor risicobeoordeling en beveiligingsmaatregelen die zijn opgenomen in NIS2. i4 heeft procedures ontwikkeld voor het uitvoeren van risicobeoordelingen en het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen om de risico’s te beperken.

Klanten kunnen erop vertrouwen dat i4 de nodige stappen heeft genomen om hun gegevens te beschermen en te voldoen aan de wettelijke vereisten.

Delen